Home

Sünnipäevad

Lähipäevil ei ole ühtegi sünnipäeva...
21.10.2014 PRESSITEADE PDF Prindi E-posti aadress
Teisipäev, 21 Oktoober 2014 22:31

Minister kinnitas uued võimalused loomakasvataja asendamise toetamiseks

12. oktoobril, k.a jõustus põllumajandusministri määrus nr 84 - Põllumajandustootja asendamise toetus. Määrus käib ajaga kaasas ja loob senisest suuremad võimalused riigitoetusega asendamise kasutamiseks loomakasvatusega tegelevas ettevõttes.

Toetatakse kuni kahe füüsilise isiku asendamiseks tehtud kulude hüvitamist määrusenõuetele vastava põllumajandustootja kohta, senise ühe isiku asemel. Teisel füüsilisel isikul peab toetust taotleva ettevõtjaga olema sõlmitud töösuhet kinnitav leping.

 

Toetatakse asendusteenuse osutamist põllumajandustootja puhkuse, haiguse, kuni 7a lapse haiguse, rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal ning surma korral. Iga füüsilise isiku asendamise kestus võib olla kuni 90 kalendripäeva kalendriaastas, millest tema põhipuhkuse kestus võib olla kokku kuni 28 kalendripäeva. Seni sai põllumajandustootja ettevõttes puhkuse ja haiguse korral asendamise kestuseks olla 54 päeva aastas. Nüüd 180 päeva. Lisaks võib rasedus- ja sünnituspuhkuse korral asendamise kestus olla kuni 140 kalendripäeva.

Talupidajate asendusteenuse tellijate arv suureneb iga aastaga. Teenistusel on sõlmitud lepingud 400 tootjaga - valdavalt piimakarjakasvatajad ja me pakume tööd 47le inimesele üle Eesti.

Lisateave:
Riina Kaldaru
Teenistuse direktor
5166593

 
Tule asendajaks PDF Prindi E-posti aadress
Teisipäev, 21 Oktoober 2014 21:28

Kandideeri ASENDUSTALUNIKUKS, kui Sul on:

 • põllumajanduslik keskeri-, kutsekesk- või kõrgharidus;
 • või kui oled pärast keshariduse omandamist lõpetanud vähemalt kolmandale kutsetasemele vastava põllumajandusliku kutseõppe;
 • või kui on vähemalt 3. kutsetasemele vastav põllumajandustöötaja kutse;
 • või on läbitud asendaja koolitus ja on vähemalt aastane töökogemus põllumajandusettevõttes;
 • või on vähemalt kolmeaastane töökogemus põllumajandusettevõttes.
 • Töötahe, hea suhtlemisoskus, sõbralikkus.
 • Usaldusväärsus, kohusetundlikkus, kella tundmine, diskreetsus.
 • Lüpsioskus, veistega töötamise kogemus.
 • Meestel ka masinatega töötamise oskus põllutöödel.
 • Lugupidav suhtumine tellijasse, tema loomadesse, varasse.
 • Juhiload, isikliku auto olemasolu, traktoristiload.

Töö kirjeldus:
Teeninduspiirkond sõltub asendustaluniku elukohast, kuid asendamas tuleb käia üle Eesti.

 • Asendab loomakasvatutalunikku tema majapidamises, täites konkreetset tellimust kokkulepitud tööde osas kindlal ajavahemikul.
 • Olenevalt oskustest teeb nii loomadega seotud töid, nagu lüpsmine, söötmine, vasikate talitamine, seadmete pesu jne, kui ka põllutöid. Eriti nõutud on asendajad, kes teevad kõike.
 • Külastab talupidajat koos töödejuhatajaga. Esimesel tööpäeval, e väljaõppepäeval, töötab koos talunikuga, edaspidi töötab iseaseisvalt kuni konkreetse tellimisaja lõpuni.
 • Vajadusel ööbib talus kohapeal. Haiguste korral asendab talupidajaid üle Eesti, sõltumata enese elukohast.

Loe lisa...
 
Telli asendamist PDF Prindi E-posti aadress
Teisipäev, 21 Oktoober 2014 20:58

Telli asendamist:

 • kui ettevõttes on asendusteenuse taotlemise aasta 1.mai seisuga vähemalt 5 loomühikule (lü) vastaval hulgal veiseid, sigu, lambaid või kitsi;
 • kui asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaasta netokäive ei ületanud 1 000 000 eurot
 • kui ettevõttes ei olnud asendusteenuse osutamise aastale eelnenud majandusaastal rohkem kui seitse töötajat.
 • kui ettevõttel ei ole riigiabi tagasimaksmise kohustust;
 • kui ettevõte pole tunnistatud raskustes olevaks – pole algatatud pankrotimenetlust, maksejõuetusmenetlust.

Põllumajandustootja asendamise toetuse eesmärgiks on väikestele ja keskmistele põllumajandustootjatele soodushinnaga asendusteenuse võimaldamine. Toetatakse kuni kahe füüsilise isiku asendamiseks tehtud kulusid määrusenõuetele vastava põllumajandustootja kohta. Teisel füüsilisel isikul peab toetust taotleva ettevõtjaga olema sõlmitud töösuhet kinnitav leping.

Toetatakse asendamist põllumajandustootja puhkuse, haiguse, kuni 7a lapse haiguse, rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal ning surma korral. Iga füüsilise isiku asendamise kestus võib olla kuni 90 kalendripäeva kalendriaastas, millest tema põhipuhkuse kestus võib olla kokku kuni 28 kalendripäeva. Rasedus- ja sünnituspuhkuse korral võib asendamise kestus olla kuni 140 kalendripäeva. Teenuse pakkumisel peame esmavajalikuks asendamist haiguste ja õnnetuste korral.

Loe lisa...